מילות השיר:
ועבדת את ה' אלוקיך בשמחה
ובטוב לבב כל הימים