מילות השיר:
יונתי בחגוי הסלע
בסתר המדרגה
הראיני את מראיך
השמיעני את קולך,
כי קולך ערב
ומראך נאוה.

פתח לנו שער
בעת נעילת שער
כי פנה היום.