מילות השיר:
לחופו של נהר, המשיב אבדות,
בתוך הר של זהב ומבצר מרגליות,
שם הנשמה מחכה, מחכה לך, שם הנשמה מחכה...
מפותל נסתר הוא השביל, המוביל אל ההר,
שם כלואה אותה הנסיכה,
שם הנשמה מחכה, מחכה לך, שם הנשמה מחכה...
אם ההר מזהב והמבצר מרגליות,
כמה היא יקרה הנסיכה שבתוכו?
שם הנשמה מחכה, מחכה לך, שם הנשמה מחכה...
אל תתייאש, דע שכל חייך
בשביל להגיע לנסיכה.
היא נשמתך הכלואה, המחכה לך,
היא הנשמה המחכה...
שם הנשמה מחכה, מחכה לך, שם הנשמה מחכה...