מילות השיר:
רחם ונחם ד' את ישראל,
רחם ונחם ד' את ישראל
על שמימות היכלך
ועל הבית שנקרא בשמך
רחם, רחם, אבא רחם

רחם ונחם ד' את ישראל,
רחם ונחם ד' את ישראל
על שמימות היכלך
ועל הבית שנקרא בשמך
רחם, רחם, אבא רחם

פזמון: ותמלוך ד' עלינו
כי מחכים אנחנו לך
ותמלוך ד' אלוקינו
כי אין מלך ללא עם

רחם ונחם ד' את ישראל,
רחם ונחם ד' את ישראל
על שמימות היכלך
ועל הבית שנקרא בשמך
רחם, רחם, אבא רחם
רחם ונחם ד' את ישראל,
רחם ונחם ד' את ישראל
על שמימות היכלך
ועל הבית שנקרא בשמך
רחם, רחם, אוי אבא, אוי אבא רחם

פזמון: ותמלוך ד' עלינו
כי מחכים אנחנו לך
ותמלוך ד' אלוקינו
כי אין מלך ללא עם