מילות השיר:
הי. גשם מה תביא איתך.
אולי זרעים של תקווה תצמיח
הרי רוח חדשה בתוכנו.
תפכי תקווה נושנה.

בין הטיפות נדלג בשמחת ילדים.
בלי לדאוג דאגת הורים.
שקוראים שנשוב הביתה כי קר.
בין שלוליות השתקפו הדמויות.
מביטות מתהום אל רקיע.
לאן תישא אותנו רוח סתיו עכשיו.

הי. קשת מה תביאי איתך.
בשורות גאולה בפתח
עלה של זית וקול מבשר.
אומר מבשר ואומר.
יופיע נוגה של כלים נשברים.
לאורות ששובים ביופיים.
כמה מטעה הוא היצר הזה
שקורא שוב בעץ לגעת.
ואיך מתוך ענן חשוך יוצא השפע

בין הטיפות נדלג בשמחת ילדים.
בלי לדאוג דאגת הורים.
שקוראים שנשוב הביתה כי קר.
בין שלוליות השתקפו הדמויות.
מביטות מתהום אל רקיע.
לאן תישא אותנו רוח סתיו עכשיו.


הי. גשם מה תביא איתך.
אולי זרעים של תקווה תצמיח
הרי רוח חדשה בתוכנו.
הפכי תקווה נושנה.