מילות השיר:
כשאתה בי מביט
מרגיש עמוק בלב
עד כמה אתה אותי אוהב
מעניק לי הכל במסירות
על ויגע ללא לאות
מבטך אותי מלווה
בכל צעד שאעשה
אתה נותן בי כוח לעד
מחבקני בעוז שלא אמעד
אותך תמיד אוהב עמוק בלב

אחזיק חזק בשתי ידך
אני פוסע בין שבילך
תמיד אהיה כאן לצידך אבא
דמעה קטנה שבעינך
תפילה זכה על ילדך
אנא ה' אהיה תמיד עם אבא

שחר ילדות אותך אני זוכר
היית לי כמו חבר
מקרין לי שמחה בשלמות
מלב שופע ותמימות
מתפלל לברוא בכל פעם
מלב שרק אוהב
אתך תמיד מרגיש כאן לא לבד
ביום גשום ושרב
בשיר תודה ובתפילה
אשיר לאבא

אחזיק חזק בשתי ידך
אני פוסע בין שבילך
תמיד אהיה כאן לצידך אבא
דמעה קטנה שבעינך
תפילה זכה על ילדך
אנא ה' אהיה תמיד עם אבא