מילות השיר:
צוחק מתוך חלום זה שוב אני שם גבוה.למעלה
הכל זוהר באור וקול פנימי לוחש תיגע שם. תיגע שם.
עוד רגע הם באים בתפילות על רחמים במעגל שלא נגמר

פזמון:
אתה יודע כמה,כמה מלאכים מאושרים.וכמה הם יביר כמה..

רגוע בחלום הכל שקט אני נוסע,הלאה
בים של כוכבים רואה את העולם למטה.למטה.
אחד אחד עולים ומבקשים מאלוקים על כל אחד ועל כולם

פיזמון:
אתה יודע כמה,כמה מלאכים מאושרים.וכמה הם יביר כמה..

אליי הוא מחייך,ותוך רגע אני שם במעגל רוקד איתם

פיזמון:
אתה יודע כמה,כמה מלאכים מאושרים.וכמה הם יביר כמה..

במעגל רוקד איתם...