מילות השיר:
אלמלא לא זכו ישראל, אלא להקביל פני אביהם שבשמים.

פעם אחת בחודש.