מילות השיר:
רינה וישועה, וחצוצרות התרועה - בצאתי ממצרים.
ששון ושמחה, ונס יגון ואנחה - בשובי לירושלים.