מילות השיר:
בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם.
שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך.