מילות השיר:
"קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עליך זרח

כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים
ועלייך יזרח השם וכבודו עליך יראה

והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך
שאי סביב עינייך וראי
כולם נקבצו באו לך
בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה"