מילות השיר:
הלב מתגעגע
אחרי ההשגה של ארץ ישראל
אחרי האמונה של ארץ ישראל
אחרי הקדושה של ארץ ישראל

אתהלך לפני ה', בארצות החיים
זו ארץ ישראל, זו ארץ החיים

חוסה ה', רחם נא א-ל רחום וחנון,
חמול נא וזכני נא לשוב אליך בתשובה שלימה
והשיבני נא אל ארץ חמדתך...
להתהלל עם נחלתך
רחם, רחם אב הרחמן חוס נא הושיעה נא,
הא-ל המושיע.