מילות השיר:
כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם, כדאי הוא לו.

והגית בו יומם ולילה.