מילות השיר:
מה אשיב לה', כל תגמולוהי עלי, כוס ישועות אשא, ובשם ה' אקרא.
לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא.

נדרי לה' אשלם נגדה נא לכל עמו בחצרות בית ה' בתוככי ירושלים הללוי-ה