מילות השיר:
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.