מילות השיר:
ואני ברוב חסדך
אבוא ביתך
אשתחווה את היכל קדשך
ביראתך