מילות השיר:
תעיתי תעיתי כשה אובד
בקש עבדך
כי מצוותיך לא שכחתי