מילות השיר:
קל ההודאות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, רבון כל המעשים.
הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד קל חי העולמים.