מילות השיר:
כי אני יודע המחשבות שאני חושב עליכם נאום ה',
מחשבות לשלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקווה...