מילות השיר:
צריכים לפרסם לכל אנשי הדור
שזכינו שהקדוש ברוך הוא בחר ומינה
בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נענה מאנשי הדור
שיהיה השופטייך ויועצייך ונביא הדור
לעבודת כל בני ישראל עד הנבואה העיקרית

הנבואה....
שלאלתר לגאולה
ותיכף ומיד ממש
הנה זה משיח בא