מילות השיר:
בחלון השמש עוד שולחת
קרני זהב של יופי השקיעה
ילדים וילדות משחקים בחול
צחוק עליז שממלא הכל

אך פתאום כמו יש מאין ענן קודר
מכסה את השמים
ממזרח רוחות רעות מנשבות בעוז
אין כבר צחוק אבל יש קצת דמעות

פזמון: אל אדיר במרומים שערי תפילות לעולם לא ננעלים
חוס ורחם על צאן קדושים
שלישועה מיחלים
אל מלא רחמים כל גדיים וטליים
בוקע רקיעים
חוס ורחם על בני מלכים
שעל אבא נשענים

עוד תשוב שכינה לשכון לבטח
בבית מקדש בית ועד לחכמים
לעולם תשמע השמועה לנצח
חזרה מלכות לעיר האלוקים

פזמון...