מילות השיר:
שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו והאדם לא נברא רק להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו.