מילות השיר:
רחם בחסדך על עמך צורנו,
על ציון משכן כבודך
זבול בית תפארתנו,
בן דוד עבדך יבא ויגאלנו,
רוח אפינו משיח ה'.

יבנה המקדש עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה,
הרחמן הנקדש יתברך ויתעלה, על כוס יין מלא כברכת ה'