מילות השיר:
לך אשא את תפילתי
לך אפקיד את נשמתי
אנא קלי אהיה עמי והצל אותי
לך אשיר את תודתי
על החיים ועל ביתי
אנא קלי שמע תחינתי ושמור על משפחתי
אמור לשמש שתזרח תאיר עינינו ונשמח
את דמעותינו אנא קח
פזמון: יחד ביחד עיננו למזרח נישא וכישבוא נשמח בלי פחד
יחד ביחד לא יישא גוי אל גוי חרב כך הבטחתנו בחורב
יחד ביחד השלום עוד לא רחוק הנה הוא כבר קרב..

וכשבדד אני נמצא לעולם לא ירא רע רק לך תמיד אקרא שאותי תשמע
וכשהדרך ארוכה ולא רואים בה את קיצה
על כפיים בביטחה
אותי תשא
אמור לשמש שתזרח תאיר עניננו ונשמח את דמעותינו אנא קח.

פזמון: יחד ביחד עיננו למזרח נשא