מילות השיר:
למרנן ורבנן חברתא קדישתא די בארעא דישראל ודי בבבל לכל תלמידהון ולכל תלמידי תלמידהון ולכל מאן דעסקין באוריתא.