מילות השיר:
אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה
אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו
תהלה לדוד ארומימך אלקי הלך ואברכה שמך לעולם ועד.