מילות השיר:
ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח.