מילות השיר:
מלכנו ואלוקינו ואלוקי כל בשר יחד שמך בעולמך
בנה עירך יסד ביתך שכלל היכלך