מילות השיר:
ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמה