מילות השיר:
שמחתי באומרים לי בית ה' נלך
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים.

ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו