מילות השיר:
אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו,
אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו,
אל חי מרומם מעל כרובים כולם ברוחו יעלו, אל חי,
אל חי מרומם מעל כרובים כולם ברוחו יעלו,
כי אל מלא כיסאו כרובים יודו שריו ויהללו, אל חי.
אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו, אל חי,
אל חי מרומם מעל כרובים כולם ברוחו יעלו,
אל חי, אל חי מרומם מעל כרובים כולם ברוחו יעלו, אל חי
כי אל מלא כיסאו כרובים יודו שריו ויהללו, אל חי...