מילות השיר:
עננו אלוקי אברהם עננו,
עננו פחד יצחק עננו,
עננו אביר יעקב עננו.
עננו מגן דוד עננו,
עננו העונה בעת רצון עננו,
עננו העונה בעת צרה עננו.
עננו העונה בעת רחמים עננו,
עננו אלוקי המרכבה עננו,
עננו אל אל דרבי מאיר,
עננו רחום וחנון עננו.