מילות השיר:
כי אני יודע המחשבות שאני חושב עליכם, נאום ה'. מחשבות לשלום ולא לרעה
לתת לכם אחרית ותקווה