מילות השיר:
למה ירדה נשמה לעולם? ירידה לְצרך עליה
ירדה נשמה לעולם!