מילות השיר:
יגדל אלוקים חי וישתבח
נמצא ואין עת אל מציאותו

אחד ואין יחיד כיחודו
נעלם וגם אין סוף לאחדותו

אין לו דמות הגוף ואינו גוף
לא נערוך אליו קדושתו

קדמון לכל דבר אשר נברא
ראשון ואין ראשית לראשיתו

הינו אדון עולם לכל נוצר
יורה גדולתו ומלכותו

שפע נבואתו נתנו
אל אנשי סגולתו ותפארתו

לא קם בישראל כמשה
עוד נביא ומביט אל תמונתו

תורת אמת נתן לעמו אל
עד יד נביאו נאמן ביתו

לא יחליף הא-ל ולא ימיר
דתו לעולמים לזולתו

צופה ויודע סתרינו
מביט לסוף דבר בקדמותו

גומל לאיש חסד כמיפעלו
נותן לרשע רע כרשעתו

ישלח לקץ ימים משיחנו
לפדות מחכי קץ ישועתו

מתים יחיה א-ל ברוב חסדו
ברוך עדי עד שם תהילתו

אלה שלושה עשר לעיקרים
אלה יסודות א-ל ותורתו

תורת משה אמת ונבואתו
ברוך עדי עד שם תהילתו