מילות השיר:
הללויה
הללו את ה' מן השמיים
הללוהו במרומים
הללוהו כל מלאכיו
הללוהו כל צבאו...