מילות השיר:
מקולות מים רבים אדירים משברי ים
אדיר במרום ה'
עדותיך נאמנו מאד לביתך נאוה קודש ה' לאורך ימים