מילות השיר:
ימים כה סוערים לא נתפסים על כבשה אחת קטנה,
זאבים טורפים, משחרים לשבור אומה שלימה.
באמונה שלימה אני זועק יש תכלית וקץ לכל כאב,
כשהצרות בוקעות חדרי הלב
נמחה את הדמעות ונתחזק- אנחנו נתגבר!

פזמון: נה ני נה ני נה נה.... אנחנו נתגבר..
נה ני נה... בעזרת הקל.

יש קרן אור בוקעת חשיכה
כי לא ייטוש ה' את נחלתו
ועם הסגולה
באמונה שלימה אני זועק יש תכלית וקץ לכל כאב
כשהצרות בוקעות חדרי הלב
נמחה את הדמעות ונתחזק- אנחנו נתגבר!!!