מילות השיר:
יהי שמו לעולם

לפני שמש ינון שמו
ויתברכו בו, כל גויים יאשרוהו

וברוך שם כבודו לעולם
וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן