מילות השיר:
מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
אשריך ישראל עם נושע בה'