מילות השיר:
מלאים זיו ומפיקים נגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם.