מילות השיר:
מי אדיר על הכל מי ברוך על הכל מי גדול על הכל מי דגול על הכל הוא יברך את החתן ואת הכלה