מילות השיר:
רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום.
עצת ה' לעולם תעמוד מחשבות ליבו לדור ודור