מילות השיר:
הסתכל מסביב
איך הכל כה ירוק
והיער שותק בבושה
פה פזורות אבנים
כמו נרות נשמה
זו טרבלינקה, עולה לחישה

כמו שדה שנחרש
אחרי הקציר,
כאילו לא צמח מעולם
ומתוך הדממה
פה שרות אבנים
מה קרה בדרך לכאן

פזמון: אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין...

בקרון של בקר
בין אלפי אנשים
ושמים שחורים מעליו
הוא התחיל לזמזם
ובלחש ניגן
ובשקט הביטו עליו

וזולגות הדמעות
ובוכים מלאכים
ופורחות אותיות באויר
כש"אני מאמין" מגרונות יבשים
בוקע כמו רעם אדיר

פזמון: אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין...

וילד קטן
שואל את אביו,
אם יכול להיות שלפני
שנגיע לשם
באמת הוא יבוא,
או אולי זה יקרה אחרי

והאבא בוכה:
בן, זה לא משנה
והנה העצים והאש
ואם לא נפגש
אז תמשיך לבקש
יהודי עד הסוף מתעקש

פזמון: אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין...

ושותקים פה כולם
ושתק העולם
וצמרות העצים דוממות
אל תגעו במשיחי
זועקות אבנים
מאירות עד היום
כמו נרות

ואתה עוד תראה
כשיבוא ויבנה
ויקומו זורעים בדמעה
ויחיו האבנים
וישירו איתו
גם מילים וגם מנגינה

פזמון: אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה,
בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין,
בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין ...