מילות השיר:
אמר רבי יונתן
מעשה במלך שהשיא את בתו ועשה לה חופה ובית
וסיידה וכיירה וציירה
וראה אותה וערבה לו

אמר לה בתי
הלוואי החופה הזאת
תהא מעלת חן לפניי בכל עת
כשם שהעלית חן לפני בשעה הזאת...

כך אמר הקב"ה
עולמי הלוואי תהא מעלת חן לפניי בכל עת

כשם שהעלית חן לפניי בשעה הזאת