מילות השיר:
אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר

שקר החן והבל היופי
אשה יראת ה' היא תתהלל
תנו לה מפרי ידיה
ויהללוה בשערים מעשיה