מילות השיר:
אלה ברכב ואלה בסוסים
ואנחנו בשם אלוקינו נזכיר

המה כרעו ונפלו
ואנחנו קמנו ונתעודד
ה' הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו