מילות השיר:
I wanna thank my Creator
For returning to me my soul
I wanna thank my Creator
For giving me another dat on His world
And I say:

מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרת בי נשמתי בחמלה
רבה אמונתך