מילות השיר:
פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה ק'ה
זה השער לה' צדיקים יבואו בו