מילות השיר:
המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו